Atlas’? veya Touareg’i unutun, bu y?l 50’incisi düzenlenen Baja 1000 yar???nda, Volkswagen bu yak???kl? 1970 VW Beetle ile köklerine geri dönüyor. Alman otomobil ?irketi, Class 11’de ikonik Bug ile yar??acak ProjectBaja.com tak?m?na sponsorluk yapacak.

“Tope” lakapl? Beetle, Volkswagen’in orijinal 1.6 litrelik hava so?utmal? motoruyla ve otomobili çölde sürmeye elveri?li hale getirecek baz? modifikasyonlarla geliyor. Tabii ki, bu küçük de?i?iklikler Class 11 kurallar? içerisinde gerçekle?iyor.
Arac?n arka bölümüne bir bükülme bar? eklendi ve amortisörler Fox üniteleri ile de?i?tirildi. 165R-15 lastiklerin yerini de daha yetenekli 235/75R-15’li BFG All Terrains lastikler ald?.

Otomobilin içi tamamen söküldü. Hafiflik için camlar ve koltuklar tümüyle ç?kar?ld?. Elbette ileti?im ve navigasyon ekipmanlar? eklendi ve stok koltuklar yar?? koltuklar? ile de?i?tirildi. Ayr?ca içeriye bir de yuvarlanma kafesi eklendi.

VW Ba? ?leti?im Görevlisi Pietro Zollino, “Y?llard?r, Volkswagen Beetle araçlar?, Beetle tabanl? yar??ç?lar ve Dune Buggy’ler bu epik etkinlikte yar???yor” dedi. “Etkinlik boyunca ProjectBaja.com’un geli?imini izlemek için sab?rs?zlan?yoruz!”

TR Motor 1